Serwisant fotowoltaiki – Serwis, eksploatacja i konserwacja instalacji elektrycznych

Dobrze wiemy, jak ważne dla przedsiębiorstwa jest niezawodne i ciągłe działanie linii fabrycznych, maszyn czy urządzeń. Nawet krótkotrwałe przestoje w pracy mogą skutkować ogromnymi stratami finansowymi. Dlatego dbamy o to, aby Państwa instalacja fotowoltaiczna zawsze działała sprawnie, prawidłowo i bez przestojów.

Firma KNESS Polska zapewnia kompleksową obsługę operacyjną i serwisową przez cały rok, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, również w święta i dni ustawowo wolne od pracy. Czuwamy nad nieprzerwanym działaniem elektrowni słonecznych klientów, co umożliwia wydajne i niezawodne produkowanie energii elektrycznej, a tym samym zapobiega przestojom w firmie spowodowanym brakiem prądu. W ten sposób nasi klienci nie tylko zyskują spokój i pewność płynnej pracy organizacji, ale również zapobiegają stratom finansowym. Nowoczesny serwis fotowoltaiki w naszej firmie pozwala też zaoszczędzić budżet klienta w zakresie zarządzania obiektem. Nie musi on bowiem zatrudniać już pracowników etatowych wewnątrz przedsiębiorstwa, bowiem kompleksową obsługą serwisową zajmują się nasze wykwalifikowane i doświadczone działy: audytu oraz operacyjno-dyspozytorski.

Korzystamy z zaawansowanego, w pełni zautomatyzowanego systemu sterowania stacjami fotowoltaicznymi PV.SCADA. Dzięki temu błyskawicznie otrzymujemy aktualne informacje na temat stanu sprzętu i generacji farmy fotowoltaicznej, więc w razie takiej potrzeby możemy natychmiast działać, np. naprawiając usterkę bądź w inny sposób zapobiegając awariom.

Serwisowanie elektrowni słonecznych na terenie całej Polski

Wykonujemy serwisowanie farm słonecznych na obszarze całego kraju. Całodobowo monitorujemy obiekty, co pozwala nam szybko wychwytywać i naprawiać ewentualne awarie oraz zapobiegać problemom związanym z działaniem instalacji. Zapewniamy profesjonalne zarządzanie operacyjne stacją oraz wytwarzaniem lub zużyciem energii biernej. Zajmujemy się utrzymaniem wskaźników operacyjnych farmy fotowoltaicznej i zapewniamy indywidualny, optymalny współczynnik dostępności i wydajności dla każdego obiektu. Wykonujemy analizy i raporty miesięczne.

Poza usługami monitoringu zapewniamy też kompleksowe utrzymanie obiektów. Doświadczony serwisant fotowoltaiki skutecznie naprawia wyposażenie stacji fotowoltaicznych w razie takiej potrzeby. Szybko reaguje na usterki i inne niestandardowe sytuacje mające wpływ na pracę farmy solarnej, eliminując przeszkody w wytwarzaniu energii. Wykonuje termowizyjne kontrole modułów słonecznych oraz części pod napięciem. Nasza firma zapewnia ponadto bezpieczeństwo pożarowe, środowiskowe i ochronę farmy fotowoltaicznej. Oferujemy również usługi w zakresie sprzątania i utrzymania porządku wokół paneli fotowoltaicznych: myjemy solary, kosimy trawę i odśnieżamy teren za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Serwis, konserwacja operacyjna 24/7/365

Zapewnia nieprzerwaną i wydajną pracę elektrowni słonecznej oraz oszczędza budżet klienta na zarządzanie obiektem.
Audyt techniczny
Ochrona
Zarządzanie operacyjne i wysyłkowe
Zarządzanie operacyjne i techniczne
Przeliczenia handlowe
Dział operacyjno-dyspozytorski zakładu energetycznego PV:
PV.SCADA
Zautomatyzowany system sterowania stacjami słonecznymi: szybkie otrzymywanie informacji o stanie urządzeń i wytwarzaniu elektrowni słonecznych przez całą dobę online
Konserwacja obiektów:
Wysoka jakość usług zapewnia maksymalną produkcję energii elektrycznej przez stację fotowoltaiczną.

Przegląd instalacji fotowoltaicznych – Na czym polega?

Zaleca się, aby przegląd i serwisowanie fotowoltaiki przeprowadzać nie rzadziej niż 2 razy na rok. Standardowy audyt instalacji fotowoltaicznej realizowany przez ekspertów z firmy KNESS Polska obejmuje kontrolę stanu inwertera, modułów, okablowania, mocowań i konstrukcji. Ponadto weryfikujemy zabezpieczenia stało- i zmiennoprądowe (AC i DC) instalacji. Sprawdzamy kamerą termowizyjną, czy na całej powierzchni paneli PV występuje zbliżona temperatura. Wykorzystanie nowoczesnej kamery pozwala wykryć tzw. hot spoty na panelach, które mogą prowadzić do uszkodzeń, a nawet do pożaru instalacji. Wykonujemy również kontrolne pomiary elektryczne prądu zwarciowego, rezystancji izolacji, ochrony przeciwpożarowej i napięcia obwodu otwartego, a następnie je prawidłowo interpretujemy, co pozwala określić m.in. wydajność urządzeń. Kontrolujemy stan przewodów AC i DC, zwracając szczególną uwagę na mechaniczne uszkodzenia izolacji. Badanie to jest szczególnie zasadne w przypadku fotowoltaiki montowanej na gruncie, a także na terenach wiejskich, gdzie istnieje duże ryzyko uszkodzeń dokonywanych przez nieuprawnione osoby lub zwierzęta. W przypadku wystąpienia zniszczeń i usterek, dokonujemy naprawy lub wymieniamy uszkodzone części bądź urządzenia.

Czy panele fotowoltaiczne trzeba serwisować?

Brak profesjonalnego serwisu instalacji fotowoltaicznej może obniżyć jej wydajność nawet o kilkanaście procent, co przekłada się na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży prądu i jednoczesny wzrost rachunków za energię. Niewłaściwa konserwacja paneli fotowoltaicznych może z kolei prowadzić do usterek i awarii systemu, a tym samym obniżenia bezpieczeństwa korzystania z elektrowni solarnej. Dlatego tak ważny jest regularny przegląd instalacji fotowoltaicznej oraz jej serwisowanie wykonywane przez fachowców.

Mimo że nowoczesne farmy słoneczne cechują się wysoką niezawodnością i bezawaryjnością działania, to, jak każdy system pod napięciem, wymagają systematycznego sprawdzania i ewentualnych prac naprawczych. Poza regularnymi przeglądami co maksymalnie 2 lata, audyt i serwis fotowoltaiki należy przeprowadzić też w każdym przypadku, gdy jej działanie budzi zaniepokojenie. Należy zatem sprawdzić system w przypadku np. nagłego częściowego lub nawet całkowitego spadku wydajności elektrowni słonecznej oraz widocznych nieprawidłowości, takich jak uszkodzenia paneli czy też poluzowanie konstrukcji. Uwagę powinna też zwrócić nietypowa praca falownika, objawiająca się m.in. wydobywaniem się z niego głośnych dźwięków, jak również wzrost opłat za energię elektryczną, którego nie można wyjaśnić np. zwiększeniem stawki dostawcy prądu czy też zwiększoną produkcją energii.

Ile kosztuje serwis fotowoltaiki? Co wpływa na koszt serwisu?

Koszt serwisu i konserwacji paneli fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od rodzaju i wielkości instalacji. W zależności od tych czynników, kosztuje zwykle od kilkuset (w przypadku niewielkich instalacji fotowoltaicznych w domach prywatnych) do kilku tysięcy złotych w największych farmach słonecznych. Jeśli interesuje Państwa, ile kosztuje serwis fotowoltaiki w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści poinformują o cenie usługi i umówią ekipę serwisantów na przeprowadzenie audytu oraz konserwacji w uzgodnionym terminie.

Zamówienie