Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach, obiektach fotowoltaicznych (PV Forecast system)

Kompleksowe rozwiązanie dla progrozowania generacji elektrowni

Prognozowanie PV Forecast

PRECYZJA SYSTEMU PROGNOZOWANIA

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w KNESS Forecast pozwala na zwiększenie dokładności prognoz generacji wraz ze wzrostem żywotności kompleksu. Odchylenie systemu prognozowania dla nowej stacji wynosi ok.18-20% dla prognozy na dzień następny. Udoskonalenie wykresu prognozy pozwala zredukować błąd do 9-12%

Algorytm pracy
Zbieranie parametrów metereologicznych
Meteo Soft
Zbieranie danych serwisowych
Meteo Soft
Prognozowanie generacji elektrowni
Forecast Soft
Przekazanie prognozy kupującemu.
Distribution Soft
Zamówienie