KNESS Polska

Międzynarodowa Grupa Kapitałowa powstała na Ukrainie, która rozwija technologie i realizuje projekty energii odnawialnej i tradycyjnej.
Rozwiązania na przyszłość
Budownictwo
Realizujemy projekty związane z energią odnawialną. Budujemy przemysłowe elektrownie fotowoltaiczne (PV) na warunkach umowy EPC
Projektowanie
Projektujemy instalacje energii elektrycznej odnawialnej
Usługa
Zapewniamy nieprzerwaną, bezpieczną i najbardziej wydajną pracę przemysłowych stacji fotowoltaicznych i podstacji dystrybucyjnych
Produkcja sprzętu
Rozwijamy produkcję urządzeń do energetyki odnawialnej (stacje inwerterowe, konstrukcje metalowe, urządzenia elektryczne)