Zaprojektowano
128 stacji fotowoltaicznych
całkowita szczytowa
moc 1,4 GW
Zbudowano
111 stacji fotowoltaicznych
całkowita szczytowa
moc1,2 GW
O&M:
1,35 GW stacji fotowoltaicznych
 260 podstacji MBA
Previous
Next

Wybrane realizacje

Elektrownia fotowoltaiczna "Kamjaneć-Podilśkyj"
Moc szczytowa:
63.8 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE:
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp):

290

Liczba paneli (szt.):

220 000

Redukcja emisji (t/rok):

66 950

Powierzchnia (ha):

100
Wyposażenie KNESS Product:
Typ falownika:
PVIS.1000
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01
Elektrownia fotowoltaiczna "Morozovka"
Moc szczytowa:
91.3 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp)

375

Liczba paneli (szt.):

243 432

Redukcja emisji (t/rok):

109 207

Powierzchnia (ha):

132
Wyposażenie KNESS Product:
Typ falownika:
PVIS.1000
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01
Elektrownia fotowoltaiczna "Pavlivka-2"
Moc szczytowa:
19.51 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp)

385

Liczba paneli (szt.):

50 688

Redukcja emisji (t/rok):

20 589

Powierzchnia (ha):

26,5
Wyposażenie produktu KNESS:
Typ falownika:
PVIS.1000
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01
Elektrownia fotowoltaiczna "Dymerska SPP – 4"
Moc szczytowa:
33.98 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp)

330

Liczba paneli (szt.):

102 984

Redukcja emisji (t/rok):

36 845

Powierzchnia (ha):

49,4
Wyposażenie produktu KNESS:
Typ falownika:
PVIS.1000
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01
Elektrownia fotowoltaiczna "Rubanivka"
Moc szczytowa:
19.98 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp)

270

Liczba paneli (szt.):

74 008

Redukcja emisji (t/rok):

24 515

Powierzchnia (ha):

32,5
Wyposażenie produktu KNESS:
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01
Elektownia fotowoltaiczna Angar
Moc szczytowa:
0.24 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp):

375

Liczba paneli (szt.):

780

Redukcja emisji (t/rok):

278

Powierzchnia (ha):

0,1518
Wyposażenie produktu KNESS:
Typ falownika:
Sineng SP-60K-L
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PVMSR-SG-PCF V1
Elektrownia fotowoltaiczna "Bobrynets"
Moc szczytowa:
16.99 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp)

270

Liczba paneli (szt.):

62 920

Redukcja emisji (t/rok):

19 140

Powierzchnia (ha):

29,65
Wyposażenie produktu KNESS:
Typ falownika:
PVIS.1000
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01
Elektrownia fotowoltaiczna "Scythia Solar 2"
Moc szczytowa:
33 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp)

375/380

Liczba paneli (szt.):

91 332

Redukcja emisji (t/rok):

41 005

Powierzchnia (ha):

50
Wyposażenie produktu KNESS:
Typ falownika:
PVIS.1000
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01
Elektrownia fotowoltaiczna "Dolynske"
Moc szczytowa:
2.3 МW
SPRZĘT WYPRODUKOWANY NA UKRAINIE
Produkt KNESS

Moc jednostkowa paneli (Wp):

275

Liczba paneli (szt.):

8 404

Redukcja emisji (t/rok):

2 700

Powierzchnia (ha):

2,9
Wyposażenie produktu KNESS:
Typ falownika:
PVIS.1000
Konstrukcje wsporcze
Skrzynki przyłączeniowe PJB.01