KNESS na Large Scale Solar CEE

January 25, 2022

W dniach 17-18 listopada W Warszawie KNESS wraz z innymi potężnymi międzynarodowymi firmami, liderami europejskiego sektora energetyki słonecznej na Large Scale solar CEE, wymienił się doświadczeniami, omówił rozwój przemysłowych stacji słonecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, rozważał narzędzia i rozwiązania, dzięki którym możliwe i realistyczne jest osiągnięcie unijnego celu 40% energii odnawialnej do 2030 roku.

Myśl przewodnia – najważniejsze, co zabrzmiało na spotkaniu: stopniowe i pewne dążenie do celu UE – 40% OZE w perspektywie dziesięcioletniej; ważnym elementem projektu dotyczącego energii odnawialnej są koszty operacyjne przez cały okres eksploatacji elektrowni; przyszłość projektów OZE: korporacyjnych PPA i wirtualnych PPA, bez ingerencji ze strony państwa.