Energy Storage System firmy KNESS — pierwszy przemysłowy system magazynowania energii stworzony na Ukrainie

January 25, 2022

Energy Storage System by KNESS – pierwszy przemysłowy system magazynowania energii stworzony na Ukrainie, przechodzi w tryb testowania i uruchomienia.Rada Miasta Winnica wydała warunki urbanistyczne KNESS i ograniczenia dotyczące budowy przemysłowego systemu magazynowania energii o mocy 1 MW i mocy 1 MW.

Jest to pierwszy napęd przemysłowy w pełni opracowany, zaprojektowany i wyprodukowany na Ukrainie, dzięki możliwościom Grupy Spółek KNESS. ” System Magazynowania Energii składa się z klastrów akumulatorowych, które są efektem pracy laboratorium energoelektroniki KNESS RnD Center, która trwała około roku.

Wszystkie inteligentne systemy tych modułów są ich własnym rozwojem. Pełnią one funkcje równoważenia ładunku ogniw wewnątrz modułów, monitorowania i zarządzania wszystkimi procesami zachodzącymi w klastrze” – komentuje Wołodymyr Gołodziuk, Kierownik Działu Energoelektroniki w Centrum KNESS RnD.

Wdrożenie systemu magazynowania energii jest strategicznie ważnym zadaniem dla naszego kraju. Jest to sposób na zwiększenie elastyczności zjednoczonego systemu elektroenergetycznego Ukrainy, który jeszcze bardziej zwiększy wolumen wytwarzania czystej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii